Avís legal

Avís i Informació Legal i la seva acceptació

L’Agrupa, amb domicili al Carrer de Rafael Casanova, 26, 08750 Molins de Rei, Barcelona Telèfon: +34 93 680 08 37.

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.lagrupa.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) que l’Agrupa posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb podologia.

Aquest lloc Web compleix amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

L’Agrupa podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració de Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per l’Agrupa en el moment en que en què l’ Usuari accedeixi al Lloc Web. Així mateix l’Agrupa posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’ Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’ Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que pot tindre modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’ Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment de l’ establert la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), mitjançant aquest avís, l’Agrupa informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades que li sol·licita en el formulari de contacte, són exclusivament per posar-nos en contacte i no seran enregistrades en cap fitxer.

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles d’aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’ Ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraries als drets i interessos de l’Agrupa, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de l’Agrupa, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’ Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.